Nieuwsbericht

Een tweede leven voor verouderd vastgoed

Recent verscheen in het magazine Trends Top Bouw een artikel over verouderd vastgoed een herbestemming geven. Hier kwam onze collega projectontwikkelaar Michel Verhoeven aan het woord.

“Kantoorgebouwen lenen zich doorgaans het best voor een herbestemming naar wonen”, stelt Michel Verhoeven, coördinator ontwikkeling bij projectontwikkelaar Kolmont. “Jaarlijks wordt er in ons land ongeveer 100.000 vierkante meter kantoorruimte omgezet naar woningvastgoed.” Hij baseert zich op een onderzoek van het studiebureau IDEA Consult.

“In de Brusselse periferie zag je de eerste kantoorherbestemmingen al in de jaren 2000”, vervolgt Michel Verhoeven. “Terwijl de kantoormarkt daar slabakte, onder meer omdat de kantoorgebouwen er niet goed ontsloten waren en energetisch slecht presteerden, zat de woningmarkt er in de lift.”

Het is een fenomeen dat zich heeft uitgebreid. Door onder meer de digitalisering en de opmars van nieuwe, flexibele manieren van werken staat de kantoorruimte per medewerker al enige tijd onder druk. Tegelijkertijd neemt de woningvraag, vooral in de grote steden, de laatste jaren sterk toe.

Kolmont gerechtshof web 13
"We moeten slim omgaan met hergebruik en vervangende nieuwbouw zodat het gebouw bestand is tegen wijzigingen bij toekomstige huur- of functiewissels."

Op de Havermarkt herontwikkelt Kolmont er het oude gerechtsgebouw en aanpalende panden tot een gemengd project met een dertigtal appartementen, drie winkels en kantoren. “Het oude gerechtsgebouw, een gebouw in eclectische interbellumarchitectuur stond al sinds 2011 grotendeels leeg”, vertelt Michel Verhoeven.

“Het aanpalende pand, De Crone, is een gebouw uit 1780 in neoclassicistische stijl. We willen beide monumentale gebouwen in ere herstellen. In het binnengebied zijn er in de loop der jaren gebouwen bijgebouwd die weinig waarde hebben. Die gaan we afbreken. Op die manier ontpitten we het binnengebied, waardoor de waardevolle gebouwen beter tot hun recht zullen komen. Dat is eigenlijk de insteek die we bij elk reconversieproject volgen: heel goed bepalen wat waardevol is en wat niet. Plus: slim omgaan met hergebruik en vervangende nieuwbouw zodat het gebouw bestand is tegen wijzigingen bij toekomstige huur- of functiewissels.”