Nieuwsbericht

Grootste uitbreiding ooit van het dorpscentrum in Hoeselt

De uitbreiding van de dorpskern van de Limburgse gemeente Hoeselt wordt stilaan een feit. Weldra telt de gemeente meer dan honderd extra gezinnen door de komst van het vastgoedproject ‘Middelste Kommen’, een nieuwe woonbuurt met 131 woningen dat pal in het centrum van de gemeente komt te liggen. In 2017 telde de gemeente nog 9.709 inwoners, maar met dit nieuwe woonproject komt de grens van 10.000 inwoners wel heel dichtbij.

“Ik ben verheugd om te zien dat de gemeente Hoeselt groeiende is en straks letterlijk een stuk groter zal worden. Dat geldt zowel op het vlak van ruimtegebruik als het aantal nieuwe dorpsgenoten dat we er binnenkort bij krijgen. Door de komst van de 130 gloednieuwe woningen met private tuinen op de projectsite ‘Middelste Kommen’, willen we ook jonge mensen de kans geven om in een landelijke, groene gemeente te wonen. Zij die wegtrekken uit de omliggende steden, kunnen binnenkort in onze gemeente terecht.” - Werner Raskin, burgemeester Hoeselt.

Hoeselt wordt op korte termijn een veel grotere gemeente dan het ooit was. Burgemeester Raskin gaf vandaag alvast het startschot voor de eerste wegenwerken van het grote woonproject. Voor het wegenisdossier zijn het stadsbestuur en de ontwikkelaar niet over één nacht ijs gegaan. Na lange en intensieve vergadermomenten tussen bevoegde instanties zoals de lokale brandweer, de provincie en het netbeheerder Infrax kwam men wel tot een positief advies voor het vergunnen van het project.

Middelste Kommen Hoeselt
"Ik ben verheugd om te zien dat de gemeente Hoeselt groeiende is en straks letterlijk een stuk groter zal worden."

Kolmont bouwt zelf een dertigtal van de 131 woningen in de nieuwe dorpsbuurt die een oppervlakte van 6,5 hectare zal hebben, oftewel even groot als negen voetbalvelden. Sociale huisvestingsmaatschappij Cordium neemt de verkoop van 40 bouwplaatsen voor haar rekening. De resterende gronden van de site worden verkaveld en zullen bebouwd kunnen worden door particulieren die de bouwgrond kopen om er een eigen woning neer te poten.

“Nu dat het archeologisch onderzoek is afgerond, kunnen we van start gaan met de bouw van het nieuwe project ‘Middelste Kommen’. De eerste stap wordt nu gezet, met het aanleggen van het wegennetwerk die de woningen op de site met elkaar verbindt. Het concept van deze weginfrastructuur is zo uitgewerkt dat er een veilige en autoluwe buurt ontstaat. Dit bewerkstelligen we door het toepassen van een aantal eenrichtingsstraten, maar ook door de vele doorsteken voor langzaam verkeer. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers zich vlot en veilig doorheen het projectgebied bewegen. Bovendien vinden de inwoners van de buurt zo gemakkelijk de weg naar het centrum van Hoeselt.” - Wim Smeets, projectleider Kolmont

Tegen het voorjaar van 2019 zal de wegenis volledig aangelegd zijn, waardoor aansluitend kan begonnen worden met de bouw van de woningen. Begin 2020 zullen de eerste gezinnen er dan kunnen wonen.