Nieuwsbericht

Tijd voor nieuwe parkeernorm?

Jeroen Van Neck van vastgoedontwikkelaar Kolmont, alumnus in de masteropleiding Real Estate aan de Antwerp Management School, onderzocht in het kader van deze opleiding het probleem van leegstaande parkeerplaatsen. Het onderzoek werd gevoerd in regio Antwerpen, maar rondvraag leert dat de resultaten door te trekken zijn naar heel Vlaanderen.

“Iedereen beseft dat het van groot belang is om voldoende parkeergelegenheid te voorzien als je nieuwe appartementen bouwt. Zeker bij projecten van enige omvang is het belangrijk er alles aan te doen om mogelijke verkeershinder te vermijden. Maar zoals de situatie vandaag is, is het dikwijls wraakroepend. Eenvoudigweg omdat privatieve parkings onder gebouwen meer dan eens deels leeg staan, terwijl de openbare parkings - bijvoorbeeld pal in de stadscentra - dan weer overvol staan.” - Professor Bert De Vos, Master Real Estate aan Antwerp Management School

Maar wat is het probleem nu juist? Vastgoedontwikkelaars zijn in Vlaanderen bij wet verplicht om bij een nieuwbouwappartement een strikt aantal parkeerplaatsen te voorzien. Gemeentebesturen vrezen immers bij nieuwbouw dat bewoners zonder deze parkeerplaatsen - meestal onder hun appartementsgebouw - in de straten in de omgeving zullen parkeren. In de praktijk wil dit zeggen dat gemeentebesturen de projectontwikkelaars verplichten tot het realiseren van minimum 1,2 tot zelfs 2 parkeerplaatsen per wooneenheid, afhankelijk van de grootte van de woning. Maar niet iedereen heeft nood aan een eigen parkeerplaats.

Kolmont Werknemers 07082017 RNM 148
"Niet iedereen heeft nood aan een eigen parkeerplaats."

Het valt op dat de overheid met verouderde en algemene kengetallen werkt die maar beperkt rekening houden met de invloed van gezinsgrootte, inkomen, het autobezit aangevuld met de groei van dat bezit. Ook de invloeden van openbaar vervoer en de deeleconomie worden niet in opgenomen in deze kengetallen, want steeds meer mensen delen vaker hun auto met anderen. Volgens het Vlaams Netwerk Autodelen maken sinds april 2018 al ruim 100.000 mensen gebruik van deelauto’s, een positief signaal dus dat een deeleconomie in de toekomst geen ijdele hoop meer is.

Om beter te kunnen inschatten hoeveel parkeerplaatsen er nu écht nodig zijn bij een nieuw appartementsgebouw - én omdat vastgesteld is dat de huidige normen vaak tekort schieten - heeft vastgoedontwikkelaar Kolmont samen met de Antwerp Management School (Master Real Estate) een “slimme” norm ontwikkeld. Die gebruikt actuele cijfers wat betreft autobezit en houdt wél rekening met externe factoren, zoals het openbaar vervoer, zelfrijdende auto’s of deelauto’s.

Zo werd een “gemiddeld” appartementsgebouw in Antwerpen doorgelicht op basis van de nieuwe ontwikkelde norm. Wat blijkt? Volgens de parkeernorm in Antwerpen - de minimumnorm dus - moesten er voor de 30 appartementen in dit nieuwbouwproject 59 parkeerplaatsen voorzien worden. Volgens de “slimme norm” waren er maar 40 parkeerplaatsen nodig. Het onderzoek werd toegepast op een fictieve case in Antwerpen, maar de resultaten van dat onderzoek konden we opentrekken naar heel Vlaanderen.

Met de minimumnorm zou men dus een overaanbod van 19 plaatsen creëren. Als je weet dat men dit consequent doet, kan je je inbeelden dat we met een groot probleem zitten dat vaak onzichtbaar blijft voor de buitenwereld. En precies dat moet aangepakt worden, zeker in het kader van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik.” - Jeroen Van Neck, projectontwikkelaar Kolmont

De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de parkeervoorzieningen voor de nieuwe Vlaamse appartementen - zeker in de steden - beter en efficiënter af te stemmen op de behoefte van de eigenaars. En dat zeker met de trends van de deeleconomie, de opkomst van de zelfrijdende auto en een efficiënter ruimtegebruik in het achterhoofd. Overdag zouden die honderden leegstaande parkings bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden door mensen die in de buurt werken, ‘s avonds kan de buurtbewoner er dan zelf zijn wagen parkeren.

Wil je graag het hele onderzoek lezen? Klik dan hier.